Esperanto-Asocio de Finnlando - Suomen Esperantoliitto ry
1907-2007

Festivalo Arta Lumo
Kuopio 27.7.-1.8.2007

Kontaktoj
Yhteystiedot
Programo
Ohjelma
Aliĝoj
Ilmoittautuminen
Tranoktoj
 Majoitus
Turismo
Matkailu

 

ALIĜOJ 

ILMOITTAUTUMINEN

Aliĝkotizoj kaj informoj

Osallistumismaksut ja ohjeita

Tranoktejoj kaj prezoj

Majoitus ja hinnat

Aliaj kotizoj (ekskursoj) kaj prezoj

Muut maksut (retket) ja hinnat


ALIĜILO

Reta aliĝilo
Elŝutebla aliĝilo (pdf)


ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Verkkolomake
Lomake pdf-muodossa

 

www.esperanto.fi  

PS 8.4.2007