Esperanto-Asocio de Finnlando - Suomen Esperantoliitto ry
1907-2007

Festivalo Arta Lumo
Kuopio 27.7.-1.8.2007

Kontaktoj
Yhteystiedot
Programo
Ohjelma
Aliĝoj
Ilmoittautuminen
Tranoktoj
 Majoitus
Turismo
Matkailu

 

Esperanto-Asocio de Finnlando
19072007  
invitas al festivalo

Arta Lumo
Kuopio Finnlando
27.7-1.8.2007

por kune ĝui niajn artajn kreaĵojn, la varian Esperantokulturon
kun la plej bonaj muzikistoj, verkistoj kaj aliaj artistoj en ĉarma ĉelaga urbo

  ArtaLumojuliste.jpg (254356 tavu(a))

Pliaj informoj:
ArtaLumo@esperanto.fi

aŭ de EAF/Arta Lumo,
 
Siltasaarenkatu  15 C 65, FI-00530 Helsinki  

 www.esperanto.fi

 

PS 26.7.2006