Esperanto-Asocio de Finnlando - Suomen Esperantoliitto ry
1907-2007

Festivalo Arta Lumo
Kuopio 27.7.-1.8.2007

Kontaktoj
Yhteystiedot
Programo
Ohjelma
Aliĝoj
Ilmoittautuminen
Tranoktoj
 Majoitus
Turismo
Matkailu

 

TRANOKTEJOJ EN KUOPIO

HOTELOJ
Hotelo Cumulus
Puijonkatu 32, Kuopio

Situo: En la centro: 100 m al la fervoja stacidomo, 200 m al la autobusa stacidomo, 500 m al la vendoplaco, 800 m al Muzikcentro

Pliaj informoj: www.restel.fi

Best Western Hotel Atlas
Haapaniemenkatu 22, Kuopio

Situo: En la centro ĉe la vendoplaco

Pliaj informoj: www.bestwestern.fi

Baneja hotelo Rauhalahti
Katiskaniementie 8, Kuopio

Situo: Ĉe la lago Kallavesi, 5 km sude de la urbocentro, en la libertempa areo de Rauhalahti

Ĉambroj en la baneja hotelo mem kaj en la nova apartementtipa hotelo 100 metrojn for de la hotelo. La prezoj inkluzivas bufedan matenmanĝon kaj uzon de la banejo.

Pliaj informoj: www.rauhalahti.fi

DOMETOJ
Turisma centro Rauhalahti / Kampadejo

Situo: c. 6 km sude de la urbocentro, rekta konekto al la urbo per loka autobuso numero 16

Bone ekipitaj feriaj vilaoj kaj dometoj por 4-6 personoj. Pliaj informoj de la aranĝantoj.

AMASLOĜEJO
Lerneja tranoktejo

Situo: En la urbocentro, en la proksimeco de la Musikcentro

Modesta, kunportu dormosakon aŭ similan.

www.kuopioinfo.fi

www.esperanto.fi

PS 9.1.2007