Esperanto-Asocio de Finnlando - Suomen Esperantoliitto ry
1907-2007

Festivalo Arta Lumo
Kuopio 27.7.-1.8.2007

Kontaktoj
Yhteystiedot
Programo
Ohjelma
Aliĝoj
Ilmoittautuminen
Tranoktoj
 Majoitus
Turismo
Matkailu

 

Turismaj informoj / Matkailutietoja

Informoj pri hoteloj kaj aliaj tranoktejoj
Tietoja hotelleista ja muista majoitusvaihtoehdoista

Informoj pri transporteblecoj al Kuopio
Kuopioon matkustamisesta

ttt-paĝoj de turisma oficejo de Kuopio(informoj en la finna, angla, germana, rusa kaj ĉina)
Kuopion matkailutoimiston www-sivut (suomi, englanti, saksa, venšjš ja kiina)

 

www.esperanto.fi

PS 8.1.2007