Suomen Esperantoliitto ry

Suomen Esperantoliitto ry – Esperanto-asocio de Finnlando
Etusivu Uutiset Tapahtumat Kauppa Liitto

Esperanton opiskelu

Kurssit

Esperanton kesäkurssi Iisalmessa 14.–17.7.2016.

Liiton jäsenjärjestöt järjestävät lukuvuoden aikana kursseja omilla paikkakunnillaan. Katso tarkemmin Suomen opettajien esperantoyhdistys ry:n verkkosivuilta – Kurssit.

Internetissä

Verkossa hyvä esperantokurssisivusto on lernu.net (monikielinen esperanton oppimisalusta; sisältää useita esperanto­kursseja, sanakirjoja, keskustelupalstoja jne.).

Muita Internet- ja tietokone­kursseja kielen oppimiseen ovat mm.

/!\ Katso myös tämän sivuston kattava linkkikokoelma:

 

Kopirajto 2011– Esperanto-Asocio de Finnlando