Suomen Esperantoliitto ry

Suomen Esperantoliitto ry – Esperanto-asocio de Finnlando
Etusivu Uutiset Tapahtumat Kauppa Liitto

Suomen Esperantoliitto ry

Suomen Esperantoliitto, Esperanto-Asocio de Finnlando ry (EAF) toimii suomalaisten esperanton harrastajien yhdyssiteenä ja pyrkii jakamaan tietoa kansainvälisestä kielestä esperantosta ja edistämään sen käyttöä. Liiton tarkoituksena on toimia kielellisen tasa-arvon puolesta, kansainvälisen viestinnän kieliongelmien ratkaisemiseksi, ja lisätä ymmärtämystä ja kunnioitusta muita kulttuureja kohtaan. Liittoon kuuluu tällä hetkellä 10 jäsenjärjestöä.

Esperantoliiton lehti, Esperantolehti / Esperantobladet / Esperanta Finnlando ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Esperantolehden voit tilata kulttikiska.fi -sivustolta: http://www.kulttikiska.fi/lehti/90234

twitter.png facebookfi.png

 

Kopirajto 2011– Esperanto-Asocio de Finnlando