Suomen Esperantoliitto ry

Suomen Esperantoliitto ry – Esperanto-asocio de Finnlando
Etusivu Uutiset Tapahtumat Kauppa Liitto

Kirjasto

Suomen Esperantoliitolla on laaja esperantonkielinen kirjasto. Toimiston osoite on Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki. Kirjasto on avoinna tiistaisin klo 17–19.

Jäsenet voivat tilata kirjoja lainattavaksi postitse. Tilaaja maksaa postituskulut. Tilatessasi ilmoita nimesi ja osoitteesi.

Lainatilaukset osoitteella eafmendoj @esperanto.fi (jätä pois väli ennen @-merkkiä) tai puhelimitse 044-2642742 (tiistaisin klo 17–19).


Isompi kartta

 

Kopirajto 2011– Esperanto-Asocio de Finnlando