KEF 2005 reta aliĝilo

Nomo (persona kaj familia nomoj):*
Kompleta adreso kun poŝtkodo kaj lando *
Retpoŝta adreso:*
Naskiĝjaro:*
Sekso: mi estas*ino viro
Pagenda:* Mi pagas: eŭrojn.
Mi estas vegetarano.
Mi bezonas oficialan invitleteron.
Mi havas manĝalergion, indiku kian
Mi volas specialan loĝadon.
Skribu ĉi tie viajn komentojn/dezirojn.
 
* nepraj kampoj.
 
Mi legis, komprenas kaj akceptas la kondiĉojn.
 
Antaŭ ol klakigi la suban butonon kontrolu ke vi donis funkciantan retpoŝtan adreson, ĉar post la pritrakto de la aliĝilo via konfirmilo estos sendita al tiu adreso.
 
 


Kondiĉoj

Kotizoj
170 eŭroj ĝis 2005-05-31
190 eŭroj ekde 2005-06-01
La kotizo inkluzivas programon, manĝon kaj lokon en amasloĝejo dum la tuta festivalo. Eblas aĉeti ankaŭ tagajn biletojn. Ili kostas 35 eŭrojn por tago (30 de junuloj aŭ B-landanoj). Aliĝante indiku la datojn por kiuj vi volas la biletojn.

Rabatoj
B-landana -10 eŭroj (ĉiuj landoj krom la Nordiaj landoj, EU landoj antaŭ 2003, Svislando, Usono, Kanado kaj Japanio)
Junulara -10 eŭroj (naskiĝinta 1975 aŭ poste)
Infana -20 eŭroj (naskiĝinta 1992 aŭ poste)

Kalkulu la pagendan sumon laŭ la supra tabelo aldonante bankkostojn. Pagu al FEJO, banko Rauman Seudun Osuuspankki, konto 563000-2213606, SWIFT-kodo OKOYFIHH, IBAN-kodo: FI8356300020213606. La aliĝo validas post la alveno de via pago.

Speciala loĝado: Se vi deziras specialan loĝadon indiku la datojn kaj kian ĉambron. Estas rezervita limigita kvanto da ĉambroj en la gastejo Heo Hostel (prezo ĉ. 40-48 eŭroj por dulita ĉambro) kaj en Hotelo Fenno ( ĉ. 65 eŭroj por dulita ĉambro). Indiku viajn dezirojn kaj ni sendos al vi oferton.

La kotizo ne estas repagebla, eĉ se vi ne partoprenos la festivalon.