Suomen Esperantoliitto ry

Suomen Esperantoliitto ry – Esperanto-asocio de Finnlando
Etusivu Uutiset Tapahtumat Kauppa Liitto

Suomen Esperantoliitto ry

Suomen Esperantoliitto, Esperanto-Asocio de Finnlando ry (EAF) toimii suomalaisten esperanton harrastajien yhdyssiteenä ja pyrkii jakamaan tietoa kansainvälisestä kielestä esperantosta ja edistämään sen käyttöä. Liiton tarkoituksena on toimia kielellisen tasa-arvon puolesta, kansainvälisen viestinnän kieliongelmien ratkaisemiseksi ja lisätä ymmärtämystä ja kunnioitusta muita kulttuureja kohtaan.

Suomen Esperantoliiton toimisto on osoitteessa Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 HELSINKI (lähellä Hakaniemen toria ja Kallion kirkkoa). Toimisto on yleisölle avoinna tiistaisin kello 17.00–19.00. Puhelinnumero on 044-2642742, jonka vastaajaan voi jättää viestin tai johon voi lähettää tekstiviestejä. Katso myös Helsingin esperantoseuran sivut.

Suomen Esperantoliitto on perustettu vuonna 1907. Liittoon kuuluu tällä hetkellä 10 jäsenjärjestöä, joista 8 on paikallisyhdistyksiä, ja joissa on yhteensä noin 400 jäsentä. Esperanton harrastajia on useilla kymmenillä paikkakunnilla ympäri Suomea.

Liitto kuuluu Esperanton maailmanliittoon (Universala Esperanto-Asocio) yhtenä sen 60 kansallisesta jäsenjärjestöstä ja on Suomen YK-liiton jäsenjärjestö.

Liitto järjestää vuosittain talvipäivät helmi–maaliskuussa ja syyspäivät syys–lokakuussa. Talvipäivien yhteydessä pidetään myös liiton vuosikokous (ks. tapahtumat).

Liiton äänenkannattaja on viidesti vuodessa ilmestyvä Esperantolehti. Liitto myy ja lainaa esperanton opiskelumateriaalia (ks. kauppa).


Isompi kartta

 

Kopirajto 2011– Esperanto-Asocio de Finnlando