Suomen Esperantoliitto ry

Suomen Esperantoliitto ry – Esperanto-asocio de Finnlando
Etusivu Uutiset Tapahtumat Kauppa Liitto

Esperanton 98. maailmankongressin julkilausuma

Me Esperanton 98. maailmankongressiin 55 maasta ja kaikista maanosista Islannin saarivaltion pääkaupunkiin Reykjavíkiin kokoontuneet 1034 osanottajaa

keskusteltuamme kongressin aiheesta ”Saaret eivät eristä: Reiluun viestintään kieliyhteisöjen välillä”

toteamme, että saaret – historialliset, maantieteelliset ja yhteiskunnalliset – ovat biologisen ja kulttuurisen moninaisuuden alkulähteitä, moninaisuuden, jota tulee säilyttää ja suojella,

ilmaisemme huolemme tähän moninaisuuteen kohdistuvista kärjistyvistä uhista, jotka johtuvat globaalisti vaikuttavien taloudellisten ja poliittisten järjestelmien tasapäistävistä ja tuhoavista piirteistä,

samalla tervehtien rajoja ja kulttuurisia rajoitteita ylittäviä mahdollisuuksia keskinäiseen yhteisymmärrykseen, joita uudet verkkovälineet tarjoavat,

kiinnitämme huomiota monikielisyyden ja kielellisen oikeudenmukaisuuden merkitykseen sen kulttuurisen monimuotoisuuden suojelemiseksi, jonka maailman saaret ovat antaneet meille perinnöksi,

muistutamme, että juuri tämä moninaisuuden suojelu kuuluu kansainvälisen esperantoliikkeen ydinarvoihin,

vahvistamme esperantoliikkeen tahdon yhteistyöhön sellaisen maailman rakentamiseksi, jonka ”saaret eivät eristä” ja jossa kaikki kielet ja kulttuurit voivat elää ja kukoistaa yhdessä toisiaan kunnioittaen,

kutsumme maailmanlaajuiseen yhteistyöhön kielellisesti reiluin keinoin ilmastonmuutoksen ja biokulttuurisen latistumisen uhkia vastaan

kiirehtien sen tärkeyttä meidän saarenkaltaisen planeettamme aarteiden suojaamiseksi.

Reykjavík 27.7.2013

 

Kopirajto 2011– Esperanto-Asocio de Finnlando