Estraro

Esperanto-societo Antaŭen

Tapani Aarne, prezidanto, kasisto
Raimo Tuisku, vicprezidanto
Sylvia Hämäläinen, sekretario
Markku Saastamoinen, membro
Terhi Laaksonen, vicmembro
Marjatta Ström, vicmembro

Paula Niinikorpi, agadkontrolanto
Anja Karkiainen, agadkontrolanto (vice)