Programo

La programo en la jaro 2018

  • Someraj renkontiĝoj lunde je la 17–18 (28.5. – 27.8.2018) en la kafejo de la ĉefbiblioteko ”Metso” en Tampere
  • 3.9. je la 17.00 Septembra  vespero
  • 12.9. je la 11.30–13.00 Esperanto-klubo de Antaŭen
  • 8.10. je la 17.00 Oktobra vespero
  • 5.11. je la 17.00 Novembra vespero
  • 19.11. je la 17.00 Elektokunveno
  • 10.12. je la 17.00 Zamenhof-vespero

Iun membron de Antaŭen vi renkontas en ”Nesto”, nia klubejo (adreso: Satakunnankatu 30 C 6, 33210 Tampere), ĉiujn lundojn je la 16–17.