Programo

La programo en la jaro 2018

  • 8.1. je la 17.00 Januara vespero
  • 17.1. je la 11.30 Esperanto-klubo de Antaŭen
  • 5.2. je la 17.00 Februara vespero
  • 19.2. je la 17.00 Jarkunsido
  • 5.3. je la 17.00 Marta vespero
  • 9.4. je la 17.00 Aprila vespero

Iun membron de Antaŭen vi renkontas en ”Nesto”, nia klubejo (adreso: Satakunnankatu 30 C 6, 33210 Tampere), ĉiujn lundojn je la 16–17.
>> Ne deĵorado: 2.4. kaj 30.4.2018

Someraj renkontiĝoj okazas en la kafejo de la ĉefbiblioteko ”Metso” en Tampere lunde je la 17–18 (de Junio ĝis Aŭgusto).