Estraro

Esperanto-societo en Turku

Estraro 2018
Tiina Oittinen, prezidanto
Paula Harju, vicprezidanto
Leena Tiusanen, sekretario
Paula Niinikorpi, kasisto, vicmembro
Anna-Liisa Ali-Simola, membro
Eeva Nikoskelainen, membro
Juha Metsäkallas, membro
Kari Pyykkö, vicmembro
Mhamed Bettahar, vicmembro
Merja Uotila, vicmembro