Kurssit Suomessa

Tällä sivulla pyrimme esittelemään viimeisimmät tiedot Suomessa järjestettävistä esperanto-kursseista.

Rauma

Rauman kansalaisopisto

1298161 ESPERANTO
• Opistotalo
• ke 17.30–19.00
• Syyslukukausi: 19.9.–28.11. (12 x 2 t.)
• Erityisopettaja Tuomo Grundström
• Kurssimaksu 26 €
• Esperanto on suunnitelmakielenä kaikille oikeasti yhteinen, reilua viestintää. Esperantistien 104. kulttuurifestivaali, maailmankongressi on Lahdessa heinäkuussa 2019; ehdit oppia ja osallistua.
• Oppikirjan ”Esperanto mutkattomasti” voit ostaa opettajalta.
• Kielitaso: A1

Tampere

Antaŭenin esperantokerho kokoontuu Esperantoseura Antaŭen r.y.n kerhohuoneessa NESTO:ssa (osoite: Satakunnankatu 30 C 6, 33210 Tampere) joka toinen keskiviikko klo 11.30–13.00. Käydään läpi Johan Valáno:n teosta ”Ĉu ni kunvenis vane?” (luku 15→). – Ohjaajana Pentti Järvinen.
Syksyn 2018 ensimmäinen kokoontuminen on keskiviikkona 12.9. klo 11.30–13.00

Turku

Esperanton kielen alkeis- ja jatkokurssit kaikenikäisille Auralan kansalaisopistossa (osoite: Satakunnankatu 10, 20100 Turku) tiistaisin:
• klo 15.45–17.15  jatkokurssi (Paikka: Opistorakennus, lk. 3)
• klo 17.30–19.00  alkeiskurssi (Paikka: Päiväkoti, 2. krs)
• Syyslukukausi: 11.9.2018 – 27.11.2018 (Tunteja: 24.00) (12 kurssikertaa/lukukausi)
• Kurssimaksu 15 euroa/lukukausi (maksetaan kurssin alussa opettajalle)
Uusille opiskelijoille esperantoa esitellään Auralassa
tiistaina 11.9.2018 klo 16.15–17.00
Ilmoittautuminen kursseille yms. Auralan verkosivulla.

Alkeiskurssi
Esperanton kieleen ja kulttuuriin ensimmäistä kertaa tutustuville. Kirjana on Esperanto mutkattomasti -alkeisoppikirja opettajien materiaalin lisäksi.
Uusi alkeiskurssi alkaa aina lukukauden alussa sekä tarvittaessa myös kesken lukukauden. Järjestämme opetusta myös muina aikoina sopimuksen mukaan.
Jatkokurssi
Esperanton kieltä ja kulttuuria jo jonkin verran tunteville ja siihen enemmän tutustuneille, räätälöidään ryhmien mukaan. Oppikirjoina Esperanto mutkattomasti (Marček–Grundström), Esperanto – tasa-arvoa ja rauhaa (Forsman–Pyhälä), ja lisäksi J. Vilkin sanakirja, lehtiartikkeleita sekä muuta opettajien materiaalia. Apuvälineinä mm. CD, kasetit, Internet (kerrotaan käyttömahdollisuuksista).
• Lisää infoa kursseista löydät Auralan verkosivulta.
Lisätietoja
Kurssien opettajina toimii Turun Esperanto-yhdistyksen opettajaryhmä, 3–4 opettajaa.
Yhteyshenkilö: Tiina Oittinen, puh. 050 5494 709, s-posti: tiina.oittinen[ät]pp.inet.fi