www.esperanto.fi

Esperantolehti
Esperanta Finnlando - Esperantobladet

Aprila gazeto aperos ne 1.4.
Huhtikuun lehti ei ilmesty 1.4.

Ministra intervjuo ->

 

En papera gazeto:
 

La nova ministro pri eksterlandaj aferoj de Finnlando, Aleksander Stump, donis al nia gazeto intervjuon rekte en Esperanto, kiun li en lastaj tempoj lernis flue paroli.

Aleksander Stump, nia nova ministro pri eksterlandaj aferoj, vi estas antaŭ nova defio pro ministra posteno. Kion vi atendas pri la nova laboro?

Mi kredas, ke mi lernis multon en la Eŭropa Parlamento. Mi nun vidas la mondon el internacia perspektivo, kiun oni tute ne konas en Finnlando. En la Eŭropa Parlamento ja la Radikala partio estas unu el la plej fortaj grupoj kaj pro siaj proponoj freŝigis la opinian klimaton. Mi dum la jaroj amikiĝis kun Marco Cappato kaj aliaj radikalpartianoj, kiam ni interparolis en Esperanto kaj disvolvis revoluciajn pensojn pri nova ordo en la mondo.

Rivelu iom, kiajn revoluciajn pensojn?

Ekzemple ni volas malpermesi importadon de popularmuziko kaj filmoj el Usono. Ni ja devos subteni nian propran eŭropan kulturan heredaĵon. Kaj ni volos konstrui relvojan sistemon, kiu ligos ĉiujn eŭropajn urbojn per rapidegaj trajnoj. Oni fermos la grandajn aŭtoŝoŝeojn kaj konstruos fervojojn en ilian nunan spacon. Ĉio energio por la trafiko produktiĝos per ventaj energejoj, kiujn oni starigas en vicon apud la relvojojn. Oni tiel tute ĉesigos importadon de oleo en Eŭropon.

Sonas vere revolucie. Ĉu vere tiaj pensoj havas ŝancon al sukceso?

Ni en Finnlando ne bone vidis la ŝanĝon de opinioj en la vasta mondo. Eŭropo estas vere survoje al eksplodo de revolucio. En la premo de amerika kulturimperialismo kaj islamisma militismo la eŭropa popolo komencas esti preta por ordigi sian situacion en definitive novan koncepton. Mi parolis kun multaj finnaj politikistoj kaj ŝajnas, ke ili estas pretaj por fondi novan partion en Finnlando. Ĝi estos ĉi tie la sekcio de la eŭropa Radikala partio, kaj ĝia nomo en la finna estos Suomen Juurespuolue. En la sveda veŝajne Finlands Röttörparti.

Por multaj finnoj certe estas suprizo, ke vi parolas Esperanton. Kiam kaj kiel vi lernis ĝin?

En la Eŭropa Parlamento ja Esperanto estas ĉiutage uzata lingvo. Antaŭ ol mi iris tien, mi apenaŭ sciis, kio Esperanto estas – tio ja estas la bedaŭrinda situacio en Finnlando - sed tuj kiam mi unuan fojon iris en la parlamenton, mi aŭdis paroladon en la lingvo. Baldaŭ mi petis la EU-ajn  interpretistojn instrui ĝin al mi, kaj post duonjaro mi jam parolis miajn ĉiujn paroladojn en la kunvenoj rekte en Esperanto.

Ĉu vi pensas, ke ĉiuj membroj de la Eŭropa Parlamento devus lerni Esperanton?

Absolute jes! Mi pensas, ke oni devus tuj fari regulon, ke ĉiu homo elektita en la parlamenton devus tuj unue partopreni dumonatan kurson pri Esperanto. Post kelkaj jaroj oni povus jam ordoni, ke nur homo, kiu jam scipovas Esperanton, rajtus kandidatiĝi en la parlamenton.

Kial estas tiom malfacile efektigi Esperanton en la mondo? Kio estas la ĉefa obstaklo?  

La ĉefa obstaklo certe estas Usono. La usonaj politikistoj en la internaciaj kunvenoj jam rimarkis, ke la eŭropanoj ĉiam interparolas en Esperanto. Ilin tre tedas, ke ili ne komprenas, kaj ili nun suspektas, ke ni disvolvas konspiracion kontraŭ Usono. La situacio nun pli kaj pli ofte proksimiĝas al deklaracio pri milito inter Usono ja EU. La situacion ofte savis tio, ke la usonaj kaj eŭropaj politikistoj en vesperoj ofte amuziĝis per spekti glacihokean eventon, kie ludis Kanado kontraŭ Usono aŭ kontraŭ iu eŭropa lando. La kanada glacihokea teamo ja estas nia komuna malamiko, tio kunigas kaj amikigas nin.

Vi subite kreskigis rimarkindan liphararon. Kial tion?

Por omaĝi la grandan majstron Zamenhofon. Mi pendigis portreton pri li en mian laborĉambron en la EU-parlamento, kaj kiam mi ĉiutage rigardis lian saĝan vizaĝon, mi decidis ekhavi similan liphararon mem. Nun mi jam dum kelka tempo serĉas okulvitrojn, kiuj havus precize la saman stilon kun liaj, sed ankoraŭ ne trovis. Plenan barbon mi ne planas kreskigi, ĉar mi volas scii, kiu estas la spegulo kaj kiu la majstra portreto.

(intervjuis mm)

 

Aleksander Stump gaje svingas la portreton de sia nuna idolo Zamenhof

 

Ĝisdatigita - Päivitetty 1.4.2008 - Mikko Mäkitalo

  eaflehti (ĉe) esperanto.fi