www.esperanto.fi

Esperantolehti
Esperanta Finnlando - Esperantobladet

Decembra gazeto aperis 17.12.2009
Joulukuun lehti ilmestyi 17.12.2009  

Ĉefredaktora artikolo

Lazar Markoviĉ Zamenhofin elämäkerta lyhyesti aikajärjestyksessä

Novaĵoj en la decembra gazeto

Forpasis Matti Pyhälä ->

Jula prediko

 

En papera gazeto krome:

- Prezidanta artikolo
- Mainostamisen tarpeellisuudesta
- Esperantoliiton vuosikokouskutsu
- Vintraj Tagoj de EAF – temoj kaj aliĝilo
- Esperantoliiton talvipäivät – teemat ja ilmoittautuminen
- Eventokalendaro de EAF
- 46-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (Visaginas, julio 2010)
- Valamo-kurso al nova jardeko / Valamon kurssi uudelle vuosikymmenelle
- Steleto fariĝis 90-jara
- Muut lehdet: Aleksis Kiveä esperantoksi
- Uusi esperanton alkeisoppikirja

 
 

Forpasis Matti Pyhälä  

La 25an de oktobro 2009 forpasis la edzo de "Saliko", subite kaj neatendite, en la aĝo de 71 jaroj.

Li estas enterigita en Oulu , kie li naskiĝis la 9an de aprilo, 1938. Kvankam li ne estis fervora esperantisto, li tre ŝatis esperantistojn kaj parolis en Esperanto, kiun li lernis aŭskultante Salikon interparoli kun siaj geamikoj. Li konsentis kun la internaj ideoj de nia internacia lingvo kaj kunplezure partoprenis en E-eventoj en Finnlando kaj eksterlande, kie li povis utiligi sian scion pri aliaj lingvoj. De hejmlandaj kaj fremdlandaj geamikoj venis kondolencaj kartoj, kie oni diras pri li, ke li estis lerta ŝerculo, bonvivanto kaj prononcis francan kaj rusan lingvojn kvazaŭ kiel denaskulo. Li membris en la E-klubo de Jyväskylä, en EAF kaj UEA.

Saliko

Ĝisdatigita - Päivitetty 17.12.2009 - Mikko Mäkitalo

  eaflehti (ĉe) esperanto.fi