Suomeksi
Prezentiĝo en Esperanto
Presentation på svenska
Hallituksen yhteystiedot

 

FEJO - Suomen Nuorten esperantoliitto

Järjestömme on perustettu vuonna 1977 ja säännöissä sen tarkoitukseksi on määritelty:
(1) levittää kansainvälisen kielen esperanton käyttöä nuorison keskuudessa,
(2) toimia Suomen nuorten esperantistien yhdyssiteenä,
(3) käyttää esperantoa nuorten hyväksi

FEJO on Suomen Esperantoliiton (EAF) ja Kansainvälisen Esperanton Nuorisoliiton (TEJO) jäsenjärjestö. FEJOn jäseninä on varsinaisia (alle 30-vuotiaat) ja tukijäseniä ja yhdistysjäseniä. 

FEJOn alaisia yhdistyksiä ovat...
Helsingin ylioppilaiden esperantoseura sekä 
Helsingin esperantonuoret. 
FEJOn :sta voit puolestaan tilata esperantomusiikkia ja paitoja internetitse!

Italiaan!
Chisonen laakso, Italian Alpit

Bulteno: Kaikki jäsenemme saavat Bultenon, joka on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti/jäsenkirje. Uusin ilmestyi kesällä 2008. EsperHe tekee lisäksi omille jäsenilleen joskus omaa Bultenoa.

Italian kulttuurivaihto: Joka kevät FEJO lähettää kaksi suomalaista nuorta esperantonharrastajaa Italiaan IJF-tapahtumaan. Osallistumisen edellytyksenä on FEJOn jäsenyys ja esperanton taito. Tapahtuma pidetään Italiassa joka vuosi pääsiäisen aikaan. Kuluvan vuoden osallistujat on jo valittu, seuraa ilmoittelua ensi vuonna.

FEJO-viikonloput: Muutaman kerran vuodessa pidämme hauskaa FEJO-viikonloppujen muodossa. Niitten ohjelmaan kuuluu mm. urheilua, musiikkia, saunomista, joskus jopa esperanton kielen puhumista. EAF:n talvipäiville ja syyspäiville osallistumme vaihtelevasti sen mukaan kuin jäsenistöllä on kiinnostusta.

Miksi esperanto? Lue asiaa yhdenvertaisuudesta.

Mikä ihmeen esperanto?

Missä sitä voi oppia?

Päivitetty 17.2.2010 - Mikko Mäkitalo