Esperanto en Universitato de Helsinko


Aŭskultu nian himnon!


Ĉefpaĝo
Kursoj
Kalendaro
Estraro kaj
kontaktoj
Aniĝu!
Fotoj ktp.
Ligiloj




 

Membrokotizo por la jaro 2006 estas 3 eŭroj por studantaj membroj. Nia kontonumero estas 157235-359096. Krome skribu en la pagilo vian nomon, naskiĝjaron, adreson (hejman kaj retpoŝtan) kaj vian fakultaton en Universitato de Helsinko.

Subtenaj membroj povas mem decidi kiom ili pagas. La kotizon vi povas pagi sammaniere kiel ordinaraj membroj sed via nomo kaj hejma adreso suficas.

Membroj ricevos EsperHe-karton kaj dum la jaro dufoje EsperHe -Bultenon kaj ordinaraj membroj ankaŭ dufoje FEJO-Bultenon.

Dissendoliston vi povas aboni sendante mesaĝon "subscribe esper-he" al adreso majordomo (a) helsinki.fi .

ĝisdatigita 07.03.2006