Esperanto en Universitato de Helsinko


Kuule hymnimme


Etusivu
Kurssit
Toiminta
Hallitus ja yhteystiedot
Liity!
Kuvia yms.
Linkit
 

EsperHe on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) alaisuudessa toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kansainvälisen kielen esperanton opetusta ja harrastusta Helsingin yliopistolla.

Yhdistys on perustettu vuonna 2003, minkä jälkeen se on järjestänyt kursseja, keskustelupiirejä ja vapaa-ajan toimintaa. EsperHe toimii yhteistyössä Helsingin esperantonuorten (JEH) sekä kattojärjestönsä Suomen nuorten esperantoliiton (FEJO) kanssa.

Lisätietoja: EsperHe (a) esperanto.fi


Mitä on esperanto?

Lernu.net - kevyt ja kattava kuvaus kielestä ja kulttuurista! Lisäksi itseopiskelumateriaalia.
Wikipedian artikkeli esperantosta

päivitetty 16.01.2008