Esperanto en Universitato de Helsinko


reen...

takaisin...

o tawa...

 

Elefantokanto

Unu eta elefanto promenas
laŭ la suna, hela* strato antaŭen.
Vojaĝo estis tiel amuza
ke ŝi/li petis kunen unu amikon.

Du etaj elefantoj promenas
laŭ la suna, hela strato antaŭen.
Vojaĝo estis tiel amuza
ke ili petis kunen unu amikon.

Tri etaj...

Kvarcentokdektri etaj elefantoj promenas
laŭ la suna, hela strato antaŭen.
Vojaĝo estis tiel amuza
ke ili volis veni ankaŭ refoje.

*luna, nokta / pluva, nuba