Esperanto en Universitato de Helsinko


reen...

takaisin...

o tawa...

 

Tiko kaj Tako

Mi estas eta Tiko.
Mi estas eta Tako.
Nia laboro kaj amuzo estas glanokolektado.
Lalalalatilalatila
Estas arbarumi amuza!
Ni duope ekfondumis nian propran klubon
kaj kiel membrokotizeto ordonis ni glanon.
Lalala…
Estas arbarumi amuza!

En kaverno de kverko,
tie estas nia hejmo.
Danĝer' ne povas embuski nin krom iam hazarde.
Lalala…
Nia stokejo glanplenas.
Ne mankas nin eĉ fenestro,
en dometo estas bordo.
Tiel eta ke eĉ ne gufaĉo tie trovas lokon.
Lalala…
Nia stokejo glanplenas.

S’ ekrenkontas ni melon,
rulfuĝas kiel melon’.
Ĝia dentar' estas akra,
rigardo kiel glacio.
Lalala…
Melone ni senmelas
Kiam laciĝas meloni Tiko tiam vicas Tako.
Manĝi volas eĉ ne melo
tiajn melonsciurojn.
Lalala…
Melone ni senmelas.

En vintro kiam neĝas
ni dorme amuziĝas
O, estas nia kverka hejmo sciura paradizo!
Lalala…
Protektu nin kvenjo nia!
Ludante kaj kantante pasigas ni tutan tempon.
Post severa laboro nun ni farnienti rajtas.
Lalala…
Protektu nin kvenjo nia!

Vanjo, Sinjo kaj Minjo