Ludado de glacihokeo dum FEJO-semajnfino autune 2001.

Esplorado de mapo en arbaroj de Nuuksio dum komuna ekskurso de FEJO kaj Esperanto-Klubo de Helsinki autune 2001.

FEJO-anoj en la malnova urboparto de Rauma dum FEJO-semajnfino vintre 2004.

Dolchamar rokas en Jyväskylä dum Vintraj Tagoj de EAF vintre 2004.

Biciklo survoje al IJK somere 2004.
 

Riitta donas stilekzemplon de dancado.

Sekretario de la sveda junulara organizo renkontita en IJK 2004.

Ludado de piedpilko.

Mikko prepare al piedpilko.

Mikko kun troa nombro da pomoj.