JEH - Junularo Esperanta de Helsinko
Helsingin esperantonuoret -yhdistys


Fotoj de Katja:

Krokodilkurso 22-04-04

Preparigho por "Divenu kiu?".

Seija skribas, Ilari ludas.

Koncentrighu...

Perustamiskokous 29-04-04

Pli da brando...n?

Fejo-spertuloj Patrik kaj Katja.


La novaj funkciuloj de la Helsinka junularo: Patrik (vicprezidanto), Elina (sekretario), Minerva (prezidanto)
en varmega etoso.

La prezidantino regalas kaj montras kiel ghuste trinki tequilon.

Ilari montras kiel uzi komputilon... Minerva koncentrighas en loliaj aferoj.

Dume la vicprezidanto malaperis al la ralimashinoj... La prezidanto baldau pruvis sian superregon.