Arkisto suomeksi

En Esperanto

Arkiven finns inte på svenska

 Okazinte

FEJO partoprenis la organizadon de la kultura festivalo KEF 2000 en la bel' de la somer'. Etosaj fotoj en la paĝaro de Esperanto Klubo de Helsinko:

 

Nun post kvin jaroj de la antaŭa, FEJO denove rolis en organizado de la Kultura Esperanto-Festivalo. Fotoj pri la KEF 2005 jene videblaj:

Fotogalerio pri kelkaj pasintaj okazoj de FEJO

Estas diversaj fotoj pri halhokeo, stokholma krozado kaj aliaj okazaĵoj de la FEJO-semajnfinoj en la "fejoeja" files-ujo, tiuj estas videblaj por anoj de nia retpoŝtlisto!

Estas preparata publikigo de libro pri historio de FEJO por jaro 2007, kiam FEJO iĝos 30-jara (kaj EAF 100-jara). Jam ekzistas provizore nur finnlingve skribita konciza historieto pri FEJO.

Ĝisdatigita 15.3.2006 – Mikko Mäkitalo