Finlands Esperantoungdoms förbund rf.
Broholmsgatan 15 C 65
00530 Helsingfors

Esittely suomeksi

Prezentado en Esperanto

På svenska

FEJO - Finlands Esperantoungdomsförbund

Vår förening är grundad 1977. Till våra uppgifter hör att främja ungdomskultur på esperanto, skapa kontakter och ordna evenemang. De senaste åren har Fejo arrangerat konserter, exkursioner, sportevenemang, spelkvällar osv. Därtill har man Fejo att tacka för den briljanta Esperantofestivalen KEF 2000, liksom också KEF 2005.

Varje påsk får två Fejo-medlemmar åka till IJF-festivalen i Italien.

För aktuell information kolla in våra sidor på finska eller esperanto.

Är du intresserad av vår verksamhet? Har du några frågor eller vill du bli medlem? Skicka mejl, vi svarar också på svenska: fejo (a) esperanto.fi

FEJOs postadress (Finska Esperantoförbundets byrå): FEJO
Broholmsgatan 15 C 65
FI - 00530 Helsingfors
FINLAND

FEJOS STYRELSE 2009

kunskaper i svenska

kontaktinfo

ordförande Andrei Dumitrescu 

 

 
Patrik Austin Talar bra svenska patrik.austin (a) helsinki.fi 
Keith "Keke" Uber
Mira Anonen
Paula Niinikorpi
Mikko Mäkitalo
Timo Pirinen
Det löner sig kanske inte försöka tala svenska med oss andra!  
www-ansvarig Mikko Mäkitalo Beredd att svara på svenskspråkig e-mejl makimik (a) hotmail.com

Daterad 1.4.2009 - Mikko Mäkitalo