Esittely suomeksi

En Esperanto

Presentation på svenska

Kontaktinformoj de la estraro

 

FEJO - Finnlanda Esperantista Junulara Organizo

Nia asocio estas fondita jare 1977 kaj en la statuto ĝia celo estas difinite:
(1) disvastigi uzon de internacia lingvo Esperanto inter junularo,
(2) funkcii interligilo por junaj esperantistoj en Finnlando,
(3) uzi Esperanton por avantaĝo de junularo.

FEJO estas membroasocio de Esperanto-asocio de Finnlando (EAF) kaj landa sekcio de Tutmonda Esperanta Junulara Organizo (TEJO) . FEJO havas ordinarajn membrojn (sub 30-jarulaj), subtenantajn membrojn kaj membroasociojn. 

Membroasocioj de FEJO estas...
Esperanto en Universitato de Helsinki
Junularo Esperanta en Helsinki 
La de FEJO peras muzikon (paĝaro nur en la finna lingvo)

 

Al Italio!

Valo de Chisone sur la Italaj Alpoj

 

Bulteno: Ĉiuj membroj ricevas bultenon, kiu celiĝas nun aperi du fojojn en jaro. La plej nova FEJO-Bulteno aperis en somero 2008. Krome EsperHe faros bultenojn por sia propra membraro.

Kultura interŝanĝo kun Italio: Ĉiun printempon FEJO sendas du finnajn junajn esperantistojn al Italio en la eventon Internacia Junulara Festivalo, IJF. Kondiĉo por partopreno estas membreco de FEJO kaj scipovo de Esperanto. La evento okazas en Italio ĉiujare dum pasko. La partoprenontoj de la dauranta jaro estas jam elektitaj, sekvu la aferon sekvajare.

FEJO-semajnfinoj: Kelkfoje en jaro ni amuziĝas en FEJO-semajnfinoj. Tiuj konsistas el i.a. sportado, muziko, saŭnado, iam eĉ parolado en Esperanto. En la Vintraj Tagoj kaj Aŭtunaj Tagoj de EAF ni partoprenas varie laŭ intereso de nia membraro.

 

Ĝisdatigita 17.2.2010 – Mikko Mäkitalo