Johtokunta

ELFI: johtokunta 2017

Sylvia Hämäläinen, puheenjohtaja
Raita Pyhälä, varapuheenjohtaja
Tapani Aarne, sihteeri
Paula Niinikorpi, rahastonhoitaja
Tuomo Grundström, jäsen
Tiino Oittinen, varajäsen
Aini Vääräniemi, varajäsen

Katriina Muurainen-Särkkä, rahastonhoitaja
Anja Karkiainen, rahastonhoitaja (varalla)