Jäsenyys

ELFI: jäsenmaksuvaihtoehdot vuonna 2018

IPR papere kaj JA papere 40 €
IPR rete 18 €
IPR papere 28 €
IPR rete kaj JA rete 29 €
IPR papere kaj JA rete 39 €
IPR rete kaj JA papere 36 €

Jäsenyyteen liittyvä aikakauslehti ( http://www.ilei.info/revuoj/):
IPR (Internacia Pedagogia Revuo)
JA (Juna Amiko)