Jyväskylän Esperantokerho

Esperantoklubo de Jyväskylä

 
 

Jyväskylän Esperantokerho on noin 30 esperanton kielen ystävän yhdysside Jyväskylässä ja sen ympäristössä. Järjestämme jäsenillemme ja kielestä kiinnostuneille kielikursseja ja muuta opintotoimintaa sekä yhteisiä tilaisuuksia. Perinteiset kevätretket kokoavat runsain joukoin Suomen esperanton harrastajia retkeilemään luonnossa. Kerhon jäsentiedote Tintileto kertoo ajankohtaiset asiat 2-3 kertaa vuodessa. Kerhon jäsenmaksu on 18 €, ja se sisältää myös Suomen Esperantoliiton julkaisun Esperantolehden tilauksen.


Jos olet kiinnostunut esperantosta, helposta kansainvälisestä yhteiskielestä, ota yhteyttä, niin kerromme lisää!


Jyväskylän Esperantokerho

Kimmo Hannula, puheenjohtaja

puh. 050 329 8202

kimmo.hannula@creavit.fi

 

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

Korajn salutojn el Mezfinnlando!


Esperantoklubo de Jyväskylä estas la ligilo de ĉ. 30 geamikoj de Esperanto en la urbo Jyväskylä kaj la ĉirkaŭanta regiono. Nia agado enhavas lingvokursojn, esperantlingvajn studrondojn kaj komunajn aranĝojn por niaj membroj kaj interesitoj de la lingvo. Niaj tradiciaj printempaj ekskursoj allogas keldekojn da finnlandaj esperantistoj kune migri kaj amusiĝi en naturo.

Tintileto, la kluba informilo, aperas du-trifoje en la jaro kaj rakontas pri aktualaj eventoj.

La membrokotizo 18 € inkludas ankaŭ abonon de Esperantolehti, periodaĵo de Esperanto-Asocio de Finnlando.


Bonvolu kontakti nin, se vin interesas Esperanto, facila internacia komunikilo, aŭ nia kluba agado!


Esperantoklubo de Jyväskylä

Kimmo Hannula, prezidanto

tel. +358 50 329 8202

kimmo.hannula@creavit.fi


kimmo.hannula@creavit.fi
kimmo.hannula@creavit.fi