Esperanton kielen opiskelu pienryhmissä on tehokasta ja hauskaa. Jo yhden viikonlopun alkeiskurssin aikana taitavan kieltenopettajan johdolla saat käsityksen kielen loogisesta rakenteesta,  sanojen muodostuksesta ja esperanton maailmanlaajuisista käyttömahdollisuuksista. Opiskelua voit jatkaa kerhomme opintokerhoissa tai esim. Internetissä osoitteessa www.lernu.net.

Järjestämme esperanton kielen alkeiskursseja tarpeen mukaan. Tietoa kursseista Ajankohtaista-otsikon alta tai puheenjohtajalta.


Opintokerhon osanottajat ovat viime vuosina tutustuneet mm. esperanton kielelle käännettyihin teoksiin Aleksis Kiven Seitsemän veljestä ja Antoine de Saint-Exupéryn Pikku prinssi sekä käsitelleet esperanton kielen kieliopin ongelmakohtia. Viime vuonna aloimme tutustua paremmin Pohjolan kansoihin – ensimmäisinä inuiteihin ja saamelaisiin.Tiedustele seuraavia kursseja puh. 040 867 2743 tai

 

La klubo aranĝas esperantokursojn laŭbezone. Studado de Esperanto kun sperta lingvoinstruisto estas kaj sukcesa kaj amuza. En unu semajnfino komencanto ekhavas komprenon pri la regula strukturo de la lingvo, pri konstruo de la vortoj kaj pri utiligo de Esperanto mondskale.

Informoj pri venontaj kursoj, vidu rubrikon Aktuala agado aŭ turnu vin al la prezidanto.


Post la elementa kurso eblas daŭrigi studadon en esperantlingvaj studrondoj de la klubo aŭ ekz. en Interneto www.lernu.net.


La membroj de nia studrondo konatiĝis dum la lastaj jaroj ekz. kun la verkoj Sep fratoj de Aleksis Kivi kaj  La eta princo de Antoine de Saint- Exupeéry kaj pritraktis striktajn gramatikaĵojn de Esperanto.Pasintjare ni komencis studi Nordiajn popolojn – unue inuitojn kaj sameojn.