ESPERANTOFESTIVAL
17.-23.7.2000
Helsingfors


Persone Arnau Torras Miguel Fernández Sabira Ståhlberg Jorge Camacho  Pasha Korotenko
Anja Karkiainen Jouko Lindstedt Flo Martorell Dolcxamar Jomart kaj Natasha Gonçalo Neves

Avsikten med Kultura Esperanto-Festivalo (KEF) är att presentera ursprunglig esperantospråkig kultur; såväl musik, litteratur som teater. KEF uppstod som ett nordiskt initiativ och festivalen har hittills arrangerats sex gånger i Sverige och Danmark, med deltagare från hela Europa, i någon mån också utanför Europa.

Nästa sommar den 17-23 juli arrangerar vi Esperantofestivalen för första gången i Finland. Vi väntar oss 150-200 unga deltagare eller personer som känner sig unga och är intresserade av esperantokultur. Vi bjuder på mångsidigt program, som omfattar konserter, föredrag och teaterföreställningar och samtidigt ger en möjligheter att själva skapa något nytt samt uppleva en vecka i verkligen internationell anda.

Musik

Den svenska Persone-ensemblen är ett av de mest kända rockband som uppträder på esperanto. Persone är också stamgäst på KEF. I Finland såg vi Persone senast i december 1998. Ensemblen framför både traditionell och akustisk rock. Också Juhani Haavisto, en finne som numera bor i Sverige och som ursprungligen spelade med Persone, kommer att musicera på KEF.

Jomart och Natasha är en rysk-kazakstansk duo, som numera är bosatt i Sverige. De komponerar själva sina melodiska sånger som liknar jazz och ofta är melankoliska. De har producerat sex kassetter.

Stomakoj är ett nytt ukrainskt band. Deras stil är en blandning av trubadursång, heavy rock och spanska sånger. Den andra ensemblen som första gången uppträder på en Esperantofestival heter Dolcxamar och är det första finska rockbandet som sjunger på esperanto.

Mera om esperantospråkig musik kan man läsa bl.a. i Rok-gazet' som redigeras av Flo Martorell. Han kommer till KEF för att tala närmare om esperantomusik. Han arrangerar även ett diskotek där endast esperantospråkig musik spelas.

Litteratur

Till Esperantofestivalen kommer tre representanter för vår tids kanske viktigaste litterära grupp, den s.k. iberiska skolan. Miguel Fernández från Andalusien är känd främst för sina intensiva och lidelsefulla dikter. Gonçalo Neves från Portugal skriver en ur språklig synpunkt rätt experimenterande poesi. Inom kort utkommer en ny diktsamling av Neves.

Spanjoren Jorge Camacho, som även studerat i Finland, är känd för sitt virtuosa språkbruk, sina noveller i scifi-stil och praktfulla dikter. Han har också deltagit aktivt i diskussioner inom esperantovärlden. Under senaste tid har han hårt kritiserat den italiensk-schweiziska korporationen Literatura Foiro och deras strävan att skapa en egen nationalitet för esperanto. (Camachos essä La liturgio de l' foiro finns också på nätet).

Också den fjärde medlemmen i den iberiska gruppen, Liven Dek, kommer till KEF. Önskar man bekanta sig med ovannämnda författares tankar, lönar det sig att börja till exempel med diktsamlingen Ibere Libere samt novelsamlingen Ekstremoj. På KEF kan du bekanta dig också med två på esperanto skrivande finnländare Sabira Ståhlberg och Anja Karkiainen.

Teater

Esperantospråkig teater är inte så känd som musik och litteratur. Under KEF arrangerar vi en amatörteaterkurs. Deltagarna väljer en pjäs som de övar in för att uppföras under festivalen. Gruppen leds av den bulgarska dramaturgen Ljubomir Trifonchovski.

Vi kommer inte att glömma andra kulturområden. I festivalprogrammet ingår bl.a. en utställning av tecknade serier av Arrau Torras från Katalonien, dansföreställning av dansken Kim Henriksen och en debatt mellan två av esperantoakademins medlemmar, Jouko Lindstedt, professor i slavisk filologi vid Helsingfors universitet och Jorge Camacho, spansk författare. De debatterar om litteraturens behov av nya ord.

Kulturcentret Caisa

Esperantofestivalen kommer att äga rum i Helsingfors centrum, i det internationalla kulturcentret Caisa, Kajsaniemigatan 6 B. Massinkvartering arrangeras i den närbelägna skolan "Kaisaniemen ala-aste", där även en del av festivalprogrammet kommer att genomföras. I KEFs grundpaket ingår program, kost och skollogi. Mot tilläggsavgift är det möjligt att bo på hotell. Närmare upplysningar finns på våra esperantospråkiga sidor. Du kan också sända e-post till organisationskommittén under adress: kef2000@esperanto.fi .


Tillbaka till KEFs första sida

Översättning Ritva Sabelli

03.05.2000 Sakari Kauppinen