Osoitteet

Yleisiä sähköpostiosoitteita

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa +@esperanto.fi, jossa alkuosan ”+”-merkki korvataan seuraavasti:
eafprezidanto – puheenjohtaja
eafsekretario – sihteeri
eafkasisto – rahastonhoitaja
mendoj – tilaukset Esperantoliitolta
cefdelegito – UEA:n asiat (maksut ja ilmoittautumiset)
retejo – Esperantoliiton sivuston ylläpitäjä
E-ku-estro – voit tiedustella Suomessa järjestettävistä kursseista
eafgazeto – Esperantolehteen liittyvät asiat

Esperantoliiton jäsenten Yahoo-lista

Postituslista on tarkoitettu Esperantoliiton ja jäsenjärjestöjen jäsenille mielipiteiden vaihtoon esperantoon liittyvistä asioista. Viestien kieli on pääasiassa esperanto. Listan osoite on: EAF-agadas (at) yahoogroups.com

Liiton hallituksella ja Esperantolehden toimituskunnalla on omat postituslistansa.

Esperantoliitto sosiaalisessa mediassa

Esperantoliitto on myös Facebookissa ja Twitterissa tunnuksella finnlando.