Hallitus

Esperantoliiton hallitus 2018

• Tuomo Grundström, puheenjohtaja
• Päivi Saarinen, varapuheenjohtaja
• Tiina Oittinen, sihteeri
• Tiina Kosunen, rahastonhoitaja
• Paula Niinikorpi, kirjanpitäjä
• Börje Eriksson, jäsen
• Arja Kuhanen, jäsen
• Tapani Aarne, varajäsen
• Anna Ritamaäki-Sjöstrand, varajäsen
• Miamaria Saastamoinen, varajäsen

!!! Sähköpostiosoitteita (puheenjohtaja, sihteeri jne.)