LKK

Tuomo Grundström – prezidanto

Päivi Saarinen – vicprezidanto, kongresejo

Tiina Kosunen – ĝenerala sekretario, volontuloj

Tiina Oittinen – ekskursoj

Paula Niinikorpi – arta kunordiganto, kasisto

Jukka Pietiläinen – informado

Larissa Phileas – junulara programo, reta informado

Börje Eriksson – membro, blindulaj aferoj

Synnöve Mynttinen – membro, Lahtio-aferoj

Sigrid Kivistö – membro, IIK-aferoj

LKK kune kun la Konstanta Kongresa Sekretario de UEA Clay Magalhães.

Foto: Harri Laine