Esperanto-Asocio de Finnlando (EAF) estas interligilo de finnlandaj esperantistoj, informas pri la internacia lingvo kaj ĝia kulturo kaj antaŭenigas ĝian uzadon.

La oficejo de EAF estas transmovata de Helsinki al Tampere. Dum la somero, la oficejo (Siltasaarenkatu 15 C 65 en Helsinki) estas malferma en  ĉiu mardo inter la 17-a kaj 19-a horoj. Vi estas bonvena viziti, babili kaj kafumi kun la deĵoranto, kaj elekti librojn kaj objektojn el inter la materialoj forigataj el la kolektoj.

Aktualaĵoj

Aŭtunaj Tagoj de EAF en Tampere 11.–12.2021

* * *

La 104-a UK de Esperanto 20.–27.7.2019 en Lahtio, Finnlando:
Rezolucio  (en Esperanto)
La retejo de LKK : informoj
La retejo de UEA : kongresaj kurieroj

Pri aferoj en Finnlanda Esperantujo vi povos legi en diskutforumo : Finna Babilejo