Aliĝilo

Mi aliĝas al la Aŭtunaj Tagoj de EAF 14.–16.9.2018 en Lahti.

Nomo: __________
Adreso: _________
Tel./Ret-adreso: ____

Aliĝkotizo (enhavas 2 tranoktojn en 2-lita ĉambro, rondveturon kaj manĝojn laŭ la programo):
• 50 € ĝis 10.8.2018 ____
• 60 € post 10.8.2018 ____

Transportoj:
Matkakeskus – Isku Areena vendrede (per rondvetura buso)
Isku Areena – Lepola vendrede (propraj aŭtoj aŭ lokaj busoj) Lepola – Lahti – Lepola sabate (propraj aŭtoj aŭ lokaj busoj) Lepola – Lahti dimanĉe (propraj aŭtoj aŭ lokaj busoj)

• Mi veturas al Lahti per trajno aŭ buso kaj bezonas transporton aŭ helpon kiel uzi lokajn busojn:
– alventempo (tago kaj horo): _____
– ekveturtempo (tago kaj horo): _____
• Mi pretas transporti aliajn per mia aŭto: _____

Entute pagenda al la konto de EAF: _________ Pagoj al la konto: FI82 5721 1520 2859 38 OKOYFIHH
Bv. uzi la AT-referencnumeron 4640 (ne skribu aliajn informojn en la pagilo).

Pliaj informoj aŭ deziroj aŭ demandoj, ekz. specialaj dietoj aŭ 1-lita ĉambro (vi povas de- mandi ankaŭ rekte de la kontaktuloj):
______________
______________

Bonvolu sendi la aliĝon al:
Esperanto-Asocio de Finnlando
Siltasaarenkatu 15 C 65
FI-00530 Helsinki

Retaj aliĝoj tra eafmendoj[ĉe]esperanto.fi

BONVENON!