Aŭtunaj Tagoj

 

Esperanto-societo Antaŭen fariĝos 100-jara en 2021 kaj invitas ĉiujn partopreni Aŭtunajn Tagojn 2021 de EAF en Tampere. La Tagoj okazos la 11-an kaj la 12-an de Septembro.

La programo, aliĝinformoj ktp. aperis en la junia numero de la gazeto Esperantolehti-Esperantobladet-Esperanta Finnlando. Provizore vi povos informiĝi ĉe la estraranoj de EAF aŭ Antaŭen.

Bonvenon! – Tervetuloa!
Estraroj de EAF kaj Antaŭen