Aŭtunaj Tagoj

Aŭtunaj Tagoj 10.–11.9.2022 Varkaus kaj Valamo

Aŭtunaj Tagoj de EAF okazos ĉi-jare 10.–11.9.2022 en la regiono de la urbo Varkaus en orienta Finnlando. Ni havos privatan buson, kiu ekveturas posttagmeze je vendredo el Turku. La itineron ni faros laŭ aliĝoj: la provizora plano estas Turku-Tampere-Hämeenlinna-Lahti-Varkaus.

En Varkaus ni tranoktos en Hotel Oscar de vendredo ĝis dimanĉo. Sabate ni vizitos en Varkaus la Muzeon pri Mekanika Muziko (finne: Mekaanisen Musiikin Museo) kaj la muzeon de la kanalo Taipale (finne: Taipaleen kanavamuseo). La sabatan vespermanĝon kaj vesperumon ni havos kune en konvena loka restoracio.

Dimanĉe ni ekos al Valamo kaj konatiĝos kelkajn horojn kun la monaĥeja vivo. Ni havos gvidatan rondiradon ankaŭ esperantlingve. Post lunĉo en la monaĥeja restoracio Trapesa komenciĝos la hejmveturo.

La ekzaktan horaron kaj itineron por la Tagoj ni faros, kiam ni scios kiuj aliĝas.

La kotizoj kaj aliaj informoj troviĝas en la suba aliĝilo. Pliaj informoj de la sekretario Tiina Oittinen eaf[ät]esperanto.fi

    Aŭtunaj Tagoj (AT) / Syyspäivät 10.–11.9.2022 Varkaus    (provizoraj prezoj, alustavat hinnat)


    Hotel Oscar, Varkaus (inkl. matenmanĝon kaj senpagan Wi-Fi / sis. aamiaisen ja ilmaisen Wi-Fi:n)
    2 noktoj / kaksi yötä (9.-11.9.)


    Kiam ni scios ke ni havas sufiĉe da partoprenantoj, la sekretario sendos al vi konfirmon kaj pagoinformojn por la AT-evento. Minimume ni bezonas 20 partoprenantojn por la tuta vojaĝo. / Kun varmistuu, että matkalle tulee tarpeeksi osallistujia, liiton sihteeri lähettää vahvistuksen ja maksutiedot. Minimiosallistujamäärä koko matkalle 20 henkilöä.