Aŭtunaj Tagoj

Esperanto-societo Antaŭen fariĝos 100-jara en 2021 kaj invitas ĉiujn partopreni Aŭtunajn Tagojn 2021 de EAF en Tampere. La Tagoj okazos en Septembro aŭ Oktobro, pli detale ni informos dum Junio.

La programo, aliĝinformoj ktp. aperos en la julia numero de la gazeto Esperantolehti-Esperantobladet-Esperanta Finnlando. Provizore vi povos informiĝi ĉe la estraranoj de EAF aŭ Antaŭen.

Bonvenon! – Tervetuloa!
Estraroj de EAF kaj Antaŭen