Vintraj Tagoj

Esperanto-Asocio de Finnlando organizas ĉiujare Vintrajn Tagojn en februaro aŭ marto kaj Aŭtunajn Tagojn en septembro aŭ oktobro. Dum Vintraj Tagoj okazos ankaŭ la laŭstatuta jarkunveno de la asocio.

Vintraj Tagoj en Turku 13.–14.3.2021

EAF aranĝos Vintrajn Tagojn en Turku en la mezo de marto 2021. La kunvenejo estas la hotelo Scandic Hotel Atrium en la centro de la urbo.

Sabate ni havos la jarkunvenon kaj ankaŭ diversajn informajn kaj amuzajn programerojn pri pasintaj kaj estontaj aferoj. Vespere ni festos dum komuna vespermanĝo kaj tostos al la 60-jara loka klubo, Esperanto-societo en Turku (EST).

Dimanĉe ni konatiĝos kun la urbo Turku kaj ĉirkaŭaĵo dum komuna rondveturo. Lunĉon ni havos en restoracio Tuorlan Majatalo, proksime al la observatorio kie siatempe laboris profesoroj Yrjö Väisälä kaj Liisi Oterma, ankaŭ konataj esperantistoj.
Pli detale pri la tagoj ni povos informi en januaro-februaro. En la decembra numero de la gazeto Esperantolehti-Esperantobladet-Esperanta Finnlando aperis la provizora programo.

Pliajn sciojn pri la tagoj, ekzemple kiel aliĝi kaj kiom kostas, vi povos demandi de Tiina Oittinen, la sekretario de EAF, eafsekretario[ĉe]esperanto.fi

Bonvenon – Tervetuloa!
Estraroj de EAF kaj EST