Vintraj Tagoj

Esperanto-Asocio de Finnlando organizas ĉiujare Vintrajn Tagojn en februaro aŭ marto kaj Aŭtunajn Tagojn en septembro aŭ oktobro. Dum Vintraj Tagoj okazos ankaŭ la laŭstatuta jarkunveno de la asocio.

Jarkunveno de EAF

Estraro de Esperanto-Asocio de Finnlando (EAF) decidis, ke pro la nuna pandemia situacio EAF aranĝas en marto nur la laŭstatutan jarkunvenon. La jarkunveno okazos en Turku 13-an de marto, 2021 en kunvenejo de la hotelo Scandic Atrium, Turku. Membroj estas petitaj aliĝi al la aranĝo, eblas ankaŭ distancpartoprenado.

Aliaj planitaj, nun nuligitaj programeroj de Vintraj Tagoj estos laŭ eblecoj realigitaj dum aliaj aranĝoj de la jaro.

Pliajn informoj de la jarkunvenaj aferoj donas la estraranoj de EAF.
Bonan printempon kaj esperon malgraŭ la ne-ordinara situacio!
La estraro de EAF