Vintraj Tagoj

Esperanto-Asocio de Finnlando organizas ĉiujare Vintrajn Tagojn en februaro aŭ marto kaj Aŭtunajn Tagojn en septembro aŭ oktobro. Dum Vintraj Tagoj okazos ankaŭ la laŭstatuta jarkunveno de la asocio.

Vintraj Tagoj en Jyväskylä 11.–12.3.2023

Vintraj Tagoj de EAF estis ĉi-jare en Jyväskylä. La kunvenejo estis hotelo Sokos Alexandra en la centro de la urbo, proksime al la trafikcentro kien venos kaj la trajnoj kaj la longdistancaj aŭtobusoj.

Sabaton ni havis la jarkunvenon posttagmeze kaj antaŭ tio ni informis pri niaj venontaj projektoj, ekzemple pri nova vortaro. Post la jarkunveno ni havis liberan kunestadon, libroservon kaj ludos kune kelkajn ludojn. La tagon ni finis kun komuna vespermanĝo.

En dimanĉo ni konatiĝis kun la urbocentro piedirante. Poste ni vizitis muzeon, en kiu ni vidis Finnlandajn manlaborojn kaj naciajn kostumojn.

Esperanto-Asocio de Finnlando (EAF)