Vintraj Tagoj

Esperanto-Asocio de Finnlando organizas ĉiujare Vintrajn Tagojn en Februaro aŭ Marto kaj Aŭtunajn Tagojn en Septembro aŭ Oktobro. Dum Vintraj Tagoj okazos ankaŭ la laŭstatuta jarkunveno de la asocio.

Vintraj Tagoj en Turku 19.–20.3.2022

EAF aranĝos Vintrajn Tagojn en Turku en la mezo de marto 2022. La kunvenejo estas la hotelo Scandic Hotel Julia en la centro de la urbo. Nun tre verŝajnas, ke la tagoj realiĝos.

Sabate ni havos la jarkunvenon kaj ankaŭ diversajn informajn kaj amuzajn programerojn pri pasintaj kaj estontaj aferoj. Vespere ni festos dum komuna vespermanĝo kaj tostos al la 60-jara loka klubo, Esperanto-societo en Turku (EST).

Dimanĉe ni konatiĝos kun la urbo Turku kaj ĉirkaŭaĵo dum komuna rondveturo. Niaj lokaj ĉiĉeronoj rakontos pri diversaj aferoj esperante kaj finne. Speciale ili sciigos al partoprenantoj pri konataj lokaj esperantistoj kaj okazaĵoj lige al Esperantujo. Fino de la rondveturo ni lunĉos kune.

Pli detala programo estos en la numero 1/2022 de la gazeto Esperantolehti–Esperantobladet–Esperanta Finnlando, kiu aperos fine de februaro.

Aliĝu per jena ligilo, kie vi ankaŭ vidos kiom kostas. Pliajn sciojn vi povos demandi de Tiina Oittinen, la sekretario de EAF, eaf[ĉe]esperanto.fi

Bonvenon – Tervetuloa!
Estraroj de EAF kaj EST