Vintraj Tagoj

Esperanto-Asocio de Finnlando organizas ĉiujare Vintrajn Tagojn en februaro aŭ marto kaj Aŭtunajn Tagojn en septembro aŭ oktobro. Dum Vintraj Tagoj okazos ankaŭ la laŭstatuta jarkunveno de la asocio.

Vintraj Tagoj en Oulu 9.–10.3.2024

Vintraj Tagoj de EAF okazis en Oulu semajnfine, 9-a ĝis 10-a de marto 2024. La kunvenejo situas en la urbocentro. En la taga programo ni havis sabate unue prelegon pri planlingvoj kaj poste du esperantistoj, kiu transloĝiĝis antaŭ kelkaj monatoj en Finnlando, rakontis pri siaj spertoj. La du prelegojn eblis sekvi ankaŭ distance, vidu la aliĝilon. Poste okazis la asocia jarkunveno.
Vespere ni havis koncerton kun lokaj talentoj: blovinstrumenta kvarteto kaj duopo Jalot Pojat (Noblaj Knaboj), kiuj ambaŭ prezentis al ni konatajn kaj novajn melodiojn. La koncerto okazis en kafejo de la loka Kulturdomo kaj ankaŭ la publiko havis liberan eniron.
En dimanĉo-mateno ni konatiĝis piedirante kun la urbocentro, nin gvidis lokaj esperantistoj. Fine ni kolektiĝis en komuna lunĉo en konvena restoracio.

La detala programo estas en Esperantolehti (Esperantobladet, Esperanta Finnlando), en la decembra numero 5/2023. La kotizojn vi trovas en la aliĝilo.

Kontaktadreso: eaf[at]esperanto.fi

Bonvenon!

Esperanto-Asocio de Finnlando (EAF)