Estraro

Estraro de EAF en 2024

• Juha Metsäkallas, prezidanto
• Paula Niinikorpi, vicprezidanto, librotenisto
• Tiina Oittinen, sekretario
• Tiina Kosunen, kasisto
• Tuomo Grundström, membro
• Sylvia Hämäläinen, membro
• Arja Kuhanen, membro
• Päivi Saarinen, vicmembro
• Leila Tiitto, vicmembro
• Robert Bogenschneider, vicmembro

!!! Retadresoj (prezidanto, sekretario ktp.)

Prezidantoj de EAF

Nino Runeberg (1907–1912)
Albin Sandström (1912–1926)
Hugo Salokannel (1926–1936)
Gustaf John Ramstedt (1936–1941)
Uuno Pesonen (1941–1950)
Yrjö Kuorikoski (1950–1956)
Vilho Setälä (1956–1966)
Irja Klemola (1966–1973)
Pekka Virtanen (1973–1975)
Oskari Lehtivaara (1975–1985)
Harri Laine (1985–1987)
Jukka Laaksonen (1987–1992)
Synnöve Mynttinen (1992–1994)
Jukka Pietiläinen (1994–1998)
Jukka Laaksonen (1998–2002)
Anna Ritamäki (2002–2008)
Tuomo Grundström (2008–2022)
Juha Metsäkallas (2022– )