Estraro

Estraro de EAF en 2021

• Tuomo Grundström, prezidanto
• Juha Metsäkallas, vicprezidanto
• Tiina Oittinen, sekretario
• Tiina Kosunen, kasisto
• Paula Niinikorpi, librotenisto
• Sylvia Hämäläinen, membro
• Arja Kuhanen, membro
• Tapani Aarne, vicmembro
• Börje Eriksson, vicmembro
• Päivi Saarinen, vicmembro

!!! Retadresoj (prezidanto, sekretario ktp.)

Prezidantoj de EAF

Nino Runeberg (1907–1912)
Albin Sandström (1912–1926)
Hugo Salokannel (1926–1936)
Gustaf John Ramstedt (1936–1941)
Uuno Pesonen (1941–1950)
Yrjö Kuorikoski (1950–1956)
Vilho Setälä (1956–1966)
Irja Klemola (1966–1973)
Pekka Virtanen (1973–1975)
Oskari Lehtivaara (1975–1985)
Harri Laine (1985–1987)
Jukka Laaksonen (1987–1992)
Synnöve Mynttinen (1992–1994)
Jukka Pietiläinen (1994–1998)
Jukka Laaksonen (1998–2002)
Anna Ritamäki (2002–2008)
Tuomo Grundström (2008– )