Estraro

Esperanto-societo Antaŭen

Tapani Aarne, prezidanto, kasisto
Jukka Laaksonen, vicprezidanto
Sylvia Hämäläinen, sekretario
Raimo Tuisku, membro
Terhi Laaksonen, vicemembro
Katriina Muurainen-Särkkä, vicmembro

Paula Niinikorpi, agadkontrolanto
Anja Karkiainen, agadkontrolanto (vice)