Estraro

Esperanto-societo Antaŭen

Raimo Tuisku, prezidanto
Jukka Laaksonen, vicprezidanto
Sylvia Hämäläinen, sekretario
Katriina Muurainen-Särkkä, membro
Terhi Laaksonen, vicemembro

Paula Niinikorpi, kasisto
Jukka Pietiläinen, agadkontrolanto
Anja Karkiainen, agadkontrolanto (vice)