Estraro

Esperanto-societo Antaŭen

Tapani Aarne, prezidanto, kasisto
Raimo Tuisku, vicprezidanto
Sylvia Hämäläinen, sekretario
Terhi Laaksonen, membro
Katriina Muurainen-Särkkä, vicmembro
Jukka Laaksonen, vicmembro

Paula Niinikorpi, agadkontrolanto
Anja Karkiainen, agadkontrolanto (vice)