Informoj

ESPERANTOLEHTI (Esperanta Finnlando, Esperantobladet)
Kultura periodaĵo lingvopolitika. Organo de Esperanto-Asocio de Finnlando.
Fondita: “Finna Esperantisto” 1907. “Esperanta Finnlando” 1918–23, 1948–53, 1959–1987. “Esperantolehti” ekde 1989.

ISSN-tunnus: 0787-8206

Eldonanto:
Suomen Esperantoliitto ry
eaf[ĉe]esperanto.fi

Respondeca redaktoro: Juha Metsäkallas
Enpaĝigo: Maisan paja, Pori
Presejo: Plusprint, Ulvila
Eldonkvanto: 200 kpl

Abonprezo:
• 25 € / jaro por ne-membro
• 16 € / jaro por membroj de membrosocietoj
• individua membrokotizo de EAF inkluzivas abonon de Esperantolehti

Anoncprezoj:
Ekster membraro:
• 1/1 paĝo 100 €
• 1/2 paĝo 60 €
• 1/4 paĝo 40 €
Membroj:
• 1/1 paĝo 50 €
• 1/2 paĝo 30 €
• 1/4 paĝo 20 €