Turku

Esperanto-societo en Turku (EST)

EST alvokas membrojn kaj amikojn en sudokcidenta Finnlando renkonti en aranĝoj de la asocio. Ni havas du esperantlingvajn ĉiĉeronoj kiuj volonte montros al vi la urbon. Vizitoj kune al lokaj muzeoj okazas multfoje dum la jaro.

Ni renkontiĝas ĉiusemajne dum kursoj en la Civitana Instituto de Aurala, nia kunlaboranto en instruado de la internacia lingvo. Kursoj por elementanoj kaj progresantoj de septembro ĝis decembro kaj de januaro ĝis aprilo. Vidu www.aurala.fi (nur finnlingvaj paĝoj).

Ĵaŭde ni havas preskaŭ ĉiun semajnon de la jaro renkonton en la kafejo de la ĉefbiblioteko aŭ en iu alia kafejo en la urbo. Bonvolu kontaktiĝi kun ni, se vi vizitas nian urbon.

Bonvenon!

Kontaktuloj:
Tiina Oittinen, prezidanto de EST, tiina.oittinen[ĉe]pp.inet.fi
Leena Tiusanen, viceprezidanto de EST, leena.tiusanen[ĉe]elisanet.fi
Juha Metsäkallas, sekretario/informanto de EST, Juha.Metsakallas[ĉe]iki.fi

Niajn aferojn vi povas sekvi ankaŭ en Finna babilejo
kontaktulo: Juha.Metsakallas[ĉe]iki.fi