Somera kurso

Somera kurso virtuale 10.–12.6.2021

Somera kurso de Esperanto-Asocio de Finnlando okazos ĉi-jare virtuale 10.–12.6.2021. Ĉiutage estas tri horojn instruado en etaj grupoj: progresantoj kaj diskutantoj.

En sabato (12.6.) la kursotago havos du prelegetojn: Szabolcs (Sabi) Szilva, nia venontjara instruisto prezentas sin kaj rakontos pri nova lernolibro kaj poste Jouko Lindstedt prelegos pri Universalaj kongresoj.

Kursokotizo estas 30 eŭroj.

Pliajn sciojn kaj aliĝinformojn vi ricevos ĉe Tiina Oittinen, sekretario de EAF (retpoŝtadreso: eafsekretario[ĉe]esperanto.fi).

Ĝisdatigita: 2021-05-17

> Kurssista suomeksi