Programo

La programo de Esperanto-societo Antaŭen en 2019

Someraj renkontiĝoj en la kafejo de la ĉefbiblioteko ”Metso” lunde 27.5–26.8. je la 17–18.

16.09. je la 17.00 Septembra vespero
14.10. je la 17.00 Oktobra vespero
11.11.  je la 17.00 Novembra vespero
25.11. je la 17.00 Elektokunveno
16.12. je la 17.00 Zamenhof-vespero

Iun membron de Antaŭen vi renkontas en ”Nesto”, nia klubejo (adreso: Satakunnankatu 30 C 6, 33210 Tampere), ĉiujn lundojn je la 16–17.

> Ne deĵirado:  22.7.