Programo

La programo de Esperanto-societo Antaŭen en 2019

14.10. je la 17.00 Oktobra vespero
11.11.  je la 17.00 Novembra vespero
25.11. je la 17.00 Elektokunveno
16.12. je la 17.00 Zamenhof-vespero

Iun membron de Antaŭen vi renkontas en ”Nesto”, nia klubejo (adreso: Satakunnankatu 30 C 6, 33210 Tampere), ĉiujn lundojn je la 16–17.
N.B. – ne deĵorado: 11.11., 16.12. kaj 23.12.