Programo

La programo de Esperanto-societo Antaŭen

20.04. je la 17.00 Aprila vespero ← Nuligita!

Iun membron de Antaŭen vi renkontas en ”Nesto”, nia klubejo (adreso: Satakunnankatu 30 C 6, 33210 Tampere), ĉiujn lundojn je la 16–17.

N.B. – ne deĵorado: 20.4 – ?