Programo

La programo de Esperanto-societo Antaŭen en 2019

  • 25.02. je la 17.00 JARKUNVENO
  • 11.03. je la 17.00 Marta vespero
  • 15.04. je la 17.00 Aprila vespero

Someraj renkontiĝoj en la kafejo de la ĉefbiblioteko ”Metso” lunde 27.5–26.8. je la 17–18.

Iun membron de Antaŭen vi renkontas en ”Nesto”, nia klubejo (adreso: Satakunnankatu 30 C 6, 33210 Tampere), ĉiujn lundojn je la 16–17.
> Ne deĵirado:  15.4. kaj 22.4.