Programo

La programo de Esperanto-societo Antaŭen

13.01. je la 17.00 Januara vespero

Iun membron de Antaŭen vi renkontas en ”Nesto”, nia klubejo (adreso: Satakunnankatu 30 C 6, 33210 Tampere), ĉiujn lundojn je la 16–17.
N.B. – ne deĵorado: 23.12., 30.12. ja 6.1.