Turku

Esperanto-societo en Turku (EST)

EST alvokas membrojn kaj amikojn en sudokcidenta Finnlando renkonti en aranĝoj de la asocio. Ni havas du esperantlingvajn ĉiĉeronoj kiuj volonte montros al vi la urbon. Vizitoj kune al lokaj muzeoj okazas multfoje dum la jaro.

Sur paĝoj de Visit Turku troviĝas la urba turisma broŝuro ankaŭ esperante. www.visitturku.fi (finne: sähköiset esitteet, svede: E-broschyrer, angle: online brochures)

Ni renkontiĝas ĉiusemajne dum kursoj en la Civitana Instituto de Aurala, nia kunlaboranto en instruado de la internacia lingvo. Kursoj por elementanoj kaj progresantoj de septembro ĝis decembro kaj de januaro ĝis aprilo. Vidu www.aurala.fi (nur finnlingvaj paĝoj).

Merkrede ni havas preskaŭ ĉiun semajnon de la jaro renkonton en la kafejo de la ĉefbiblioteko. Bonvolu kontaktiĝi kun ni, se vi vizitas nian urbon.

Eventoj

Ni planas viziton en Sibelius-muzeo en Turku nun printempe kaj viziton en la Arta muzeo de Turku aŭtune. – Informiĝu ĉe kontaktuloj (retadresoj sube).

Bonvenon!
kontaktuloj:
Tiina Oittinen, prezidanto de EST, tiina.oittinen (at) pp.inet.fi
Leena Tiusanen, sekretario de EST, leena.tiusanen (at) elisanet.fi