Estraro

Estraro de EAF en 2017

• Tuomo Grundström, prezidanto
• Päivi Saarinen, vicprezidanto
• Tiina Oittinen, sekretario
• Tiina Kosunen, kasisto
• Paula Niinikorpi, librotenisto
• Arja Kuhanen, membro
• Robert Bogenschneider, membro
• Tapani Aarne, vicmembro
• Börje Eriksson, vicmembro
• Miamaria Saastamoinen, vicmembro

!!! Retadresoj (prezidanto, sekretario ktp.)