Aliĝilo

Vintraj Tagoj en Lahtio 15.–17.3.2019

Mi aliĝas al la Vintraj Tagoj de EAF 15.–17.3.2019 en Lahtio.

Nomo: _______________
Adreso: ______________
Tel./retpoŝto: __________

Partoprenkotizo (enhavas 2 tranoktojn en Opiston Kunkku, manĝojn kaj muzean viziton laŭ la programo):
50 € ĝis 10.2.2019 ______
55 € post 10.2.2019 ______

En la gastejo Opiston Kunkku estas haveblaj 2-litaj, 3-litaj aŭ 4-litaj ĉambroj kaj por kelkaj ĉambroj haveblas necesejo nur en la koridoro. Miaj kunĉambranoj:_______________________

Mi zorgas pri mia tranoktado mem: ___________
Mi alvenas en Lahti vendrede je: _______ sabate je: _______.
Mi deziras favorprezan parklokon sur la korto de la kunvenejo.

Mi partoprenas en la muzea vizito dimanĉe (kunprenu vian muzean karton): _______

Entute pagenda al la konto de EAF: ______________
Pagoj al la konto: Helsingin Osuuspankki FI82 5721 1520 2859 38
Bv. uzi la VT-referencnumeron 4640 (ne skribu aliajn informojn en la pagilo).

Pliaj informoj aŭ deziroj aŭ demandoj, ekz. specialaj dietoj (vi povas demandi retpoŝte ankaŭ de la kontaktulojn): ________________
________________

Bonvolu prefebleble aliĝi al la retadreso: eafmendoj[ĉe]esperanto.fi

Vi povas aliĝi ankaŭ telefone al la kontaktuloj. La paperan aliĝilon bonvolu sendi al (notu ke deĵorado en la oficejo estas nur marde kaj poŝto prenos kelkajn tagojn por alveni):

Esperanto-Asocio de Finnlando
Siltasaarenkatu 15 C 65
FI-00530 HELSINKI