Aliĝilo

Vintraj Tagoj en Hyvinkää 17.–18.3.2018

Mi aliĝas al la Vintraj Tagoj de EAF 17.–18.3.2018 en Hyvinkää.

Nomo: _______________
Adreso: ______________
Tel./retpoŝto: __________

Partoprenkotizo inkluzivas programojn ambaŭtage (ankaŭ muzean viziton) kaj lunĉon kaj kafon sabate.
50 € ĝis 20.2.2018 ______
55 € post 20.2.2018 ______
40 € por FEJO-anoj (sub 30 jaroj). Infanoj sub 15 jaroj sen aliĝkotizo (pago pri la lunĉo).

Tranoktoj en Hotelo Cumulus City Hyvinkää, mendoj tra EAF:
2-lita ĉambro 48 € /persono/nokto ______
1-lita ĉambro 80 € /nokto______

Vespermanĝo sabate en restoracio de la hotelo Cumulus City Hyvinkää (ĉ. 30 €): ______ (pago surloke, aliĝu por rezervado de lokoj, ni informos pri la menuo)

Lunĉo dimanĉe en loka restoracio proksime de la muzeo (ĉ. 20 €): ______ (pago surloke, aliĝu por rezervado de lokoj, ni informos pri la menuo)

Mi venos al la muzea vizito dimanĉe (fervoja muzeo en Hyvinkää): ________

Entute pagenda al la konto de EAF: ______
Pagoj al la konto: Helsingin Osuuspankki FI82 5721 1520 2859 38.
Bv. uzi la VT-referencnumeron 4640 (ne skribu aliajn informojn en la pagilo).

Pliaj informoj (ekz. alergioj) aŭ deziroj aŭ demandoj:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Bonvolu sendi la aliĝilon al:
Esperanto-Asocio de Finnlando
Siltasaarenkatu 15 C 65
FI-00530 Helsinki

kaj retaj aliĝoj tra
eafmendoj[ĉe]esperanto.fi

BONVENON!