Estraro

ELFI: Estraro 2020

Sylvia Hämäläinen, prezidanto, sylvia.h[ät]kolumbus.fi
Tuomo Grundström, estrarano, sekretario
Paula Niinikorpi, estrarano, kasisto
Arja Kuhanen, estrarano
Raita Pyhälä, estrarano
Aini Vääräniemi, vicestrarano, vicprezidanto
Tiina Oittinen, vicestrarano

Katriina Muurainen-Särkkä, revizoro
Anja Karkiainen, vicrevizoro

Katso → Johtokunta