Aliĝilo

Vintraj Tagoj en Seinäjoki 13.–15.3.2020

Mi aliĝas al la Vintraj Tagoj de EAF 13.–15.3.2020 en Seinäjoki.

Nomo: _______________
Adreso: ______________
Tel./retpoŝto: __________

Partoprenkotizo (enhavas viziton al Aalto-centro):
15 EUR ĝis 10.2.2020 ______
20 EUR post 10.2.2020 ______

VT-tranoktado: en hotelo Alma
85 EUR/nokto en 1-lita ĉambro
53 EUR/nokto en 2-lita ĉambro (informu vian kunĉambranon)

VT-manĝopaketo: en restoracio Alma (inkl. 2 lunĉojn, 1 kafon) 50 EUR

Vespermanĝo en rest. Alma vendrede 20 EUR
Vespermanĝo en rest. Alma sabate 40 EUR: _____

Entute pagenda al la konto de EAF: ______________
Pagoj al la konto: Helsingin Osuuspankki FI82 5721 1520 2859 38
Bv. uzi la VT-referencnumeron 4640 (ne skribu aliajn informojn en la pagilo).

Pliaj informoj aŭ deziroj aŭ demandoj, ekz. specialaj dietoj (vi povas demandi retpoŝte ankaŭ de la kontaktulojn): ________________

Bonvolu prefebleble aliĝi al la retadreso: eafmendoj[ĉe]esperanto.fi

Vi povas aliĝi ankaŭ telefone al la kontaktuloj. La paperan aliĝilon bonvolu sendi al (notu ke deĵorado en la oficejo estas nur marde kaj poŝto prenos kelkajn tagojn por alveni):

Esperanto-Asocio de Finnlando
Siltasaarenkatu 15 C 65
FI-00530 HELSINKI