Antaŭen

Esperanto-societo Antaŭen

Esperanto-societo Antaŭen estas societo de Tampere-aj esperantistoj. La societo diskonatigas la lingvon internacian en provinco de Pirkanmaa. Nia societo havas ĉirkaŭ 30 membrojn. La societo estas membro de Esperanto-Asocio de Finnlando (EAF), kiu estas membro de Universala Esperanto-Asocio (UEA).

Unu fojon monate dum aŭtun- kaj vintrotempo estas klubvesperoj, en kiuj estas diversaj programaĵoj en Esperanto kaj finne. Ordinare printempe estas ekskurso. Somere ni kunvenas lunde en kafejo de la ĉefbiblioteko de Tampere (aŭ laŭbezone en alia loko) je la 17-a.

La societo havas propran klubejon en adreso Satakunnankatu 30 C 6, 33210 Tampere. Lunde iu antaŭen-ano deĵoras tie de la 16-a ĝis la 17-a horo. Ĉiuj estas bonvenaj demandadi pri Esperanto, ĝia studado kaj asocioj kaj ĝiaj agado.
N.B. – ne deĵorado: 20.4. – ?